O nas


Historia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Poradnia w Wysokiem Mazowieckiem  powstała w 1973 roku jako Powiatowa Poradnia Wychowawczo-Zawodowa przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Wysokiem  Mazowieckiem.

szkolalokal

 

Dokumentuje ten fakt akt powołania poradni.

akt1

 

W początkowym okresie zatrudniony był tylko jeden pracownik – pedagog, któremu powierzono jednocześnie sprawowanie funkcji dyrektora poradni, Pani Wanda Franczuk

wandafranczuk

 

Dopiero w  grudniu 1973 roku został zatrudniony psycholog.
Poradnia swoją działalnością objęła: 51 szkół podstawowych,1 zasadniczą szkołę zawodową, 1 liceum ogólnokształcące na terenie 10 gmin.

Z dokumentów wynika, że w pierwszym roku pracy poradnia skoncentrowała się na badaniach dzieci „podejrzanych o niedorozwój umysłowy, badaniach uczniów z klas ósmych z grup dyspanseryjnych  i niezdecydowanych w kwestii wyboru zawodu”.

Warunki lokalowe były trudne – jedno pomieszczenie w szkole. W 1975 roku poradnia przeniosła się do 3 pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy późniejszym budynku Starostwa Powiatowego. Od tego czasu sukcesywnie zwiększała się jej powierzchnia lokalowa.

starostwolokal

 

W związku z powstaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowcu od 1983 roku zmniejszyła się liczba gmin na terenie działania naszej poradni i jest ich 7 do dnia dzisiejszego.

žMiasto i Gminę Wysokie Mazowieckie,
žGminę Kobylin Borzymy,
žGminę Czyżew,
žGminę Nowe Piekuty,
žGminę Sokoły,
žGminę Szepietowo,
žGminę Kulesze Kościelne.
 

W 1993 roku Poradnia Wychowawczo–Zawodowa w Wysokiem Mazowieckiem, tak jak wszystkie poradnie w Polsce została przekształcona na mocy Rozporządzenia MEN z dnia 11 czerwca w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

Akt przekształcenia Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

akt2

 

Historia zatrudnienia

Pracownicy pedagogiczni:

žWanda Franczuk – pedagog (1973-2002), dyrektor (do 1997)
žEmilia Kaczyńska – psycholog (1973-78)
žMaria Makuszewska – pedagog (1975-91)
žBarbara Koc – pedagog (1977-82)
žJan Trzcianowski - psycholog (1978-79)
žEwa Jemielity – psycholog (1979-80)
žDanuta Janucik – logopeda (1981-99)
žTeresa Bazyluk – psycholog (1981-97), dyrektor (1998-2009)
žTadeusz Dobrowolski – psycholog (1984-85)
žAgnieszka Uszyńska – pedagog (2002-08)
žIzabela Maria Ciesielska-Malczuk – pedagog (2004-09)
 

Pracownicy administracyjni i obsługi

žAlina Pruszyńska – referent (1986-87)
žHalina Zakrzewska – referent (1991-92)
žPiotr Kołodziejczak – kierowca (1993)
žDariusz Krajewski – kierowca (1993-94)
žGrzegorz Święcki – kierowca (1994-99)
žStanisława Michalska – sprzątaczka (1985-89)
 

W 2009 roku poradnia zmieniła swoją siedzibę. Obecnie mieści się w budynku przy ul. Mickiewicza 1B.

nowasiedziba

W 2012 roku otwarty został punkt konsultacyjny w Ciechanowcu przy ul.Kościelnej 12a.

lokalciechanowiec

 

Rejon działania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wysokiem Mazowieckiem udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę w rejonie działania Poradni.

Poradnia swoją działalnością obejmuje:

Miasto i Gminę Wysokie Mazowieckie :

 • Przedszkole Miejskie Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem ul. Armii Krajowej 3
 • Przedszkole Miejskie Nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem ul. Wołodyjowskiego 2
 • Szkołę Podstawową Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Wysokiem Mazowieckiem ul. Kościelna 1,
 • Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem ul. Ludowa 5
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem ul. Tysiąclecia 15
 • Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Wysokiem Mazowieckiem  ul. Jagiellońska 4
 • Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem ul. Pelca 11
 • Punkt Przedszkolny w Jabłonce Kościelnej, ul.Ludowa 5,Wysokie Mazowieckie
 • Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kalinowie Czosnowie, Kalinowo Czosnowo 30
 • Zespół  Wychowania Przedszkolnego w Święcku Wielkim, Święck Wielki 29a
 • Szkołę Podstawową w Święcku Wielkim, Święck Wielki 29a
 • Zespół Szkół w Jabłonce Kościelnej im. Jana Pawła II Jabłonka Kościelna 50

Gminę Kobylin Borzymy:

 • Punkt Przedszkolny "Bajka" przy Zespole Szkół w Kobylinie Borzymach, ul. Lipowa 17
 • Zespół Szkół w Kobylinie Borzymach im. Ks. Piotra Skargi ul. Lipowa17
 • Szkołę Podstawową w Stypułkach Święchach, Stypułki Święchy 11
 • Szkołę Podstawową we Wnorach Kuzelach, Wnory Kuzele 37

Miasto i Gminę Czyżew :

 • Gminne Przedszkole w Czyżewie ul. Mazowiecka 34  
 • Zespół Szkół w Czyżewie ( Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów i Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II ), ul. Polna 5
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Czyżewie, ul. Niepodległości 3
 • Ośrodek Wychowania Przedszkolnego "Rosochatek" w Rosochatem Kościelnem ul. Mazowiecka 5
 • Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem, ul. Mazowiecka 5
 • Szkołę Podstawową w Dąbrowie Wielkiej, Dąbrowa Wielka 15

Miasto i Gminę Szepietowo:

 • Szkołę Podstawową  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szepietowie ul. 1-go Maja 2
 • Publiczne Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Szepietowie, ul. 1-go Maja 2
 • Szkołę Podstawową w Dąbrówce Kościelnej, Dąbrówka Kościelna 35

Gminę Nowe Piekuty:

 • Punkt przedszkolny "Baśniowy Gaj" w Jabłoni Kościelnej
 • Zespół Szkół w Jabłoni Kościelnej im. Jana Pawła II ul. Mazowiecka 1
 • Punkt przedszkolny "Wesoły Promyk" w Nowych Piekutach ul. Główna 2
 • Zespół Szkół w Nowych Piekutach, im. Księdza Rocha Modzelewskiego ul. Główna 3

Gminę Sokoły:

 • Punkt Przedszkolny w Sokołach ul. Kościelna 5
 • Zespół Szkół w Sokołach  im. Papieża Jana Pawła II, ul. Kościelna 5
 • Szkołę Podstawową w Bruszewie, Bruszewo 45
 • Szkołę Podstawową w Kowalewszczyźnie, Kowalewszczyzna 26
 • Zespół Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie, Krzyżewo 32
 • Ośrodek Rewalidacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Perkach Karpiach

Gminę Kulesze Kościelne:

 • Punkt Przedszkolny w Kuleszach Kościelnych
 • Zespół Szkół w Kuleszach Kościelnych, ul. Główna 2

Miasto i Gminę Ciechanowiec:

 • Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Kozarzach, Kozarze 9B
 • Przedszkole w Ciechanowcu, ul. Mickiewicza 29a
 • Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Ciechanowcu, ul. 11-listopada 5
 • Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Ciechanowcu, ul. Sosnowa 2
 • Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Łempicach, Łempice 13a
 • Szkołę Podstawową w Łempicach, Łempice 13a
 • Ośrodek Wychowania Przedszkolnego w Radziszewie Starym, Radziszewo Stare 9
 • Szkołę Podstawową w Radziszewie Starym, Radziszewo Stare 9
 • Publiczna Szkołę Podstawową w Kocach Schabach, Koce Schaby 24
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ciechanowcu, ul. Szkolna 8

Gminę Klukowo:

 • Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Klukowie, ul. Szkolna 8
 • Zespół Szkół w Klukowie, ul. Szkolna 8
 • Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  w Kuczynie, Kuczyn 69
 • Szkołę Podstawową w Kuczynie, Kuczyn 69
 • Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łuniewie Małym, Łuniewo Małe 2
 • Szkołę Podstawową w Łuniewie Małym, Łuniewo Małe 2
 • Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych, Wyszonki Kościelne 1
 • Szkołę Podstawową w Wyszonkach Kościelnych, Wyszonki Kościelne 1

Statut Poradni

STATUT Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem  Mazowieckiem

Modyfikacje Statutu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem:

Uchwała Nr 81112

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71011

Koncepcja Pracy Poradni

Ewaluacja zewnętrzna

Pracownicy

Zadania pracowników

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem

Elżbieta Powojska - dyrektor

 • orzecznictwo,
 • trudności dydaktyczne,
 • uczeń szczególnie uzdolniony,
 • wspomaganie rozwoju małego dziecka,
 • edukacja i rewalidacja dzieci z autyzmem,
 • interwencja kryzysowa,
 • oligofrenopedagog,
 • surdopedagog,
 • tyflopedagog.

Marta Milewska - psycholog

 • doradztwo zawodowe,
 • terapia psychologiczna.

Anna Urbanek -psycholog

 • terapia psychologiczna,
 • dziecko niepełnosprawne.

Anna Konarzewska - psycholog

 • wspomaganie rozwoju małego dziecka,
 • terapia psychologiczna.

Maria Małgorzata Sękal – psycholog

 • terapia psychologiczna,
 • terapia pedagogiczna .

Edyta A. Mankiewicz -pedagog

 • profilaktyka wieku przedszkolnego,
 • terapia pedagogiczna,
 • oligofrenopedagog.

Justyna M. Perkowska – pedagog

 • terapia pedagogiczna,
 • socjoterapia,
 • trudności dydaktyczne,
 • oligofrenopedagog,
 • surdopedagog.

Liliana Cieszkowska – pedagog

 •  terapia pedagogiczna,
 •  trudności dydaktyczne.

Magdalena Wójcicka – Walendy – pedagog, psycholog

 • socjoterapia,
 • wspomaganie rozwoju małego dziecka,
 • terapia pedagogiczna,
 • tyflopedagog.

Jolanta Ostrowska - logopeda

 • terapia logopedyczna,
 • wspomaganie rozwoju małego dziecka,
 • terapia jąkania,
 • oligofrenopedagog.

Justyna Baryła – logopeda

 • terapia logopedyczna, surdologopedyczna,
 • wspomaganie rozwoju małego dziecka.

Ewa Sienicka – Czerepow - logopeda

 •  terapia logopedyczna.

Pracownicy administracyjni:

 • Halina Jankowska
 • Monika Michalczuk

Pracownik obsługi

 • Anna Jadwiga Duchnowska