Autyzm …„Nie musisz być idealny, bądź wyjątkowy.”

 

Autyzm dziecięcy to całościowe zaburzenie rozwoju, w którym pierwsze objawy występują przed ukończeniem trzeciego roku życia, czterokrotnie częściej u chłopców niż u dziewczynek.

Autyzm uderza w zdolność komunikacji, werbalnej i pozawerbalnej, w umiejętność i potrzebę nawiązywania relacji międzyludzkich oraz znacząco ogranicza zakres zainteresowań. Zatem dzieci z autyzmem są jakby zamknięte w swoim własnym świecie, nie czują potrzeby kontaktu z innymi ludźmi, nawet rodzicami, czasami nie pozwalają się przytulać, nie interesują się światem, w którym żyją, nie mają potrzeby mówienia. Żyją wśród inicjowanych przez siebie zachowań schematycznych, niezrozumiałych dla otoczenia.

W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem dzieci z autyzmem oraz ich rodzice otrzymują różnorodne formy wsparcia.

Dnia 3 stycznia 2019 r. rodzice uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym problematyki Autyzm – podstawowe zagadnienia diagnostyczne, na którym mogli usystematyzować swoją wiedzę, ale także dowiedzieć się wielu innych zagadnień dotyczących, wczesnych oznak autyzmu, procedur diagnostycznych,  metod i form pracy terapeutycznej,  literatury tematu, itd. Był swobodny czas na pytania, konsultacje, przemyślenia…. Podczas spotkania rodzice obejrzeli też film edukacyjny, pt. Podróż Marii.

 Podsumowanie spotkania, analiza ankiet ewaluacyjnych, nakreśliło potrzebę dalszych działań. Rodzice chcieli poznać bliżej metody i techniki pracy terapeutycznej, co zaowocowało organizacją kolejnego spotkania.

Dnia 7 lutego 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie obejmujące tematykę Terapie w pracy z dzieckiem z autyzmem. Omówiono najpopularniejsze metody, techniki pracy, takie jak: terapia behawioralna, holding, hipoterapia, dogoterapia, felinoterapia, delfinoterapia, program TEACCH, metoda opcji, integracja sensoryczna, ruch rozwijający Weroniki Sherborne, metoda więzi, muzykoterapia i arteterapia, EEG-biofeedback, zmodyfikowana Metoda Dobrego Startu, rozwijanie Teorii Umysłu, metoda Tomatisa, metoda Domana Delacato, metoda Felicji Affolter, terapia czaszkowo-krzyżowa, ale także rzadziej stosowane i stosunkowo nowe terapie komórkami macierzystymi czy komora hiperbaryczna.

Podczas podsumowania oraz analizy ankiet ewaluacyjnych ponownie wyłoniła się potrzeba dalszego wsparcia rodziców. Główne zagadnienia to edukacja szkolna dzieci z autyzmem, instytucje pomocowe, a także trudne zachowania dzieci. Spotkania dotyczące powyższych zagadnień zostaną zorganizowane.

Warto dowiedzieć się dlaczego dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej. Czasem trzeba
przestać ciągnąć kogoś na siłę do swojego świata i zamiast tego zajrzeć do jego własnej,
unikalnej kuli ziemskiej.

Spotkania zorganizowała i realizuje Elżbieta Powojska


 

powrót